محبوب ترین زبان برنامه نویسی در سال 2022 | انتخاب اولین زبان برای شروع برنامه نویسی

تو این ویدئو 5 زبان محبوب دنیا رو بررسی می کنیم و در انتها محبوب ترین زبان برنامه نویسی حال حاضر رو برای کسانی که می خوان برنامه نویسی رو شروع کنن پیشنهاد می کنم.

-